интересен

Вижте бързо всички формули в Excel с този пряк път

Нещо не е наред с някои числа в тази електронна таблица? Ето пряк път, който показва всички формули в листа наведнъж:

Ctrl + `(клавишът за остър акцент, намиращ се до числото 1 на клавиатурата ви). На Mac опитайте Cmd + `

Това е! С показаните формули можете да щракнете наоколо, за да видите кои клетки и функции се позовават. Можете да превключите обратно към изгледа със стойности, като натиснете отново прекия път.

Отстраняване на неизправности с номера? | Twitter @Office