полезни статии

Създайте нови директории и поддиректории с една терминална команда

Ако знаете основите на вашия терминал, знаете, че mkdir създава директории - но може да направи повече. Ако добавите флаг -p, можете да създадете директория с поддиректории в една команда и да си спестите неприятностите от доста допълнително въвеждане.

Ето пример:

mkdir -p parentdir/childdir/etc

Тази команда ще създаде нова директория, наречена parentdir с поддиректория на childdir и друга поддиректория вътре в childdir, наречена и т.н. Можете да накарате веригата да продължи вечно, ако искате. Просто напишете пътя, който искате да създадете, натиснете Enter и ще го изпишете с много спестено време.

6 Mac OS X терминални съвети | Colmjude