интересен

Sleepyti.me изчислява най-доброто време за заспиване, за да се събудите освежени

Една голяма част от събуждането освежена и удобна, вместо влошена, е да си легнете в точното време. Sleepyti.me е webapp, базиран на нашите цикли на сън, който изчислява кога трябва да заспите или алтернативно да настроите алармата си.

Въведете, когато трябва да се събудите и ще получите четири най-добри времена за заспиване. Забележка: времената не са, когато трябва да си лягате, а всъщност да спите, така че ще трябва да добавите, колкото и дълго да мислите, че ви отнема това. Средният човек, очевидно, отнема четиринадесет минути.

Sleepyti.me е подобен на споменатия по-рано SleepTiming, но се основава на строго 90 минути цикли на сън, докато SleepTiming ви позволява да въведете собственото си време на цикъл и количеството минути, в които заспивате. Предпоставката е същата: Чувстваме се най-освежени и по-малко грозни, когато се събуждаме между цикли, а не в средата му.

Опитайте да разберете дали можете да поспите съня си за най-добра почивка.

Време за лягане