полезни статии

Ние сме това, което многократно правим.

"Ние сме това, което многократно правим. Превъзходството тогава не е акт, а навик." ~ Аристотел

Същото важи и за обратното: проблемите, провалът и други проблеми също стават навици. Ще развиете талант за нещата, които многократно практикувате. Изберете какви са те разумно, или може да постигнете съвършенство в нещо, което няма значение за вас.

Актуализация : Този цитат всъщност не е от Аристотел. Читателят Джон Баргайо посочва, че идва от „Историята на философията“ на Уил Дюрант, която обобщава мислите на Аристотел по по-красноречив начин.

"Ние сме това, което многократно правим ..." | Проектът за щастие чрез Swissmiss